DỤNG CỤ - HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

mỗi trang
EDTA  (C10H16N2O8 ) Call

EDTA (C10H16N2O8 )

Liên hệ : 0982 759 343

SĐT : 0168 606 8292
Bạc sunfat Ag2SO4 Call

Bạc sunfat Ag2SO4

Liên hệ : 0982 759 343

SĐT : 0168 606 8292
Bạc nitrate AgNO3 Call

Bạc nitrate AgNO3

Liên hệ : 0982 759 343

SĐT : 0168 606 8292
THỦY NGÂN CLORUA (HgCl2) Call

THỦY NGÂN CLORUA (HgCl2)

Liên hệ : 0982 759 343

SĐT : 0168 606 8292

Top