DỤNG CỤ - HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

mỗi trang
EDTA (C10H16N2O8 )

EDTA (C10H16N2O8 )

Bạc sunfat Ag2SO4 chủ yếu dùng để phân tích, xác định hàm lượng nitrit, vanadate, ethylene, phosphate và fluoride và được sử dụng như một chất xúc tác để xác định nhu cầu ôxy hóa trong nước…
SĐT : 038 606 8292
Bạc sunfat Ag2SO4

Bạc sunfat Ag2SO4

Bạc sunfat Ag2SO4 chủ yếu dùng để phân tích, xác định hàm lượng nitrit, vanadate, ethylene, phosphate và fluoride và được sử dụng như một chất xúc tác để xác định nhu cầu ôxy hóa trong nước…
SĐT : 038 606 8292
Bạc nitrate AgNO3

Bạc nitrate AgNO3

Bạc nitrat được làm chất khởi đầu trong việc tổng hợp các hợp chất bạc khác, khử trùng, vật liệu cảm quang và tạo màu vàng cho thủy tinh của kính màu…
SĐT : 038 606 8292
THỦY NGÂN CLORUA (HgCl2)

THỦY NGÂN CLORUA (HgCl2)

THỦY NGÂN CLORUA Được sử dụng như một chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ, thuốc sát trùng, khử độc và phân tích phản ứng hóa học.
SĐT : 038 606 8292

Top