công ty an hòa, siêu thị phòng lab, đồ thí nghiệm, dụng cụ thủy tinh, thiết bị đo môi trường, thiết

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHOÁNG SẢN

MÁY TUYỂN NỔI ĐƠN MODEL : XFD3 Call
MÁY TUYỂN NỔI ĐƠN MODEL : XFD1.5 Call
MÁY LI TÂM TUYỂN VÀNG Call

MÁY LI TÂM TUYỂN VÀNG

SĐT : 038 606 8292
MÁY NGHIỀN BI Model: SM500x500 Call

MÁY NGHIỀN BI Model: SM500x500

SĐT : 038 606 8292

THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC

THIẾT BỊ NGÀNH Y DƯỢC

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP

DỤNG CỤ - HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM

EDTA  (C10H16N2O8 ) Call

EDTA (C10H16N2O8 )

SĐT : 038 606 8292
Bạc sunfat Ag2SO4 Call

Bạc sunfat Ag2SO4

SĐT : 038 606 8292
Bạc nitrate AgNO3 Call

Bạc nitrate AgNO3

SĐT : 038 606 8292
THỦY NGÂN CLORUA (HgCl2) Call

THỦY NGÂN CLORUA (HgCl2)

SĐT : 038 606 8292

Top